”Yoga handler ikke om at være supermenneske
Men om at opdage at det er super at være menneske ”

// Birgitte Gorm Hansen

 

 
Hvad er Yoga
 
Hvad er Yoga

Hvad er Yoga
 
Hvad er yoga
Yoga har eksisteret i en eller anden form i tusindvis af år. Yoga er en gren af den indiske filosofi. Sanskritordet ”yoga” har mange betydninger, bl.a. at ”forbinde” og ”forene”. Foreningen af kroppen, sindet og ånden, er en måde at overstige egoets begrænsninger på og opnå indsigt. ”En sund sjæl i et sundt legeme” er en gammel talemåde. Målet for yoga er at udvikle både krop og sjæl. Yoga er ikke en religion, men en empirisk videnskab, som udelukkende bygger på erfaring.

Hatha -yoga
Hatha - den fysiske form for yoga, der bliver praktiseret mest i Vesten, og når folk fra Vesten taler om ”yoga” mener de for det meste Hatha-yoga.
Alle der vil opnå sundhed og fred i sindet kan med fordel udføre Hatha–yoga øvelser.
Forskellen på Hatha–yoga øvelser og gymnastiske øvelser består i, at det i yoga drejer sig om at føle og fornemme sig ind i en kropsstilling, forsigtigt og uden viljeanstrengelse og konkurrence, afslappet og roligt.
Man arbejder i Hatha-yogaen med den indre verden, som i denne travle tid bliver mere og mere forsømt. Hatha–yoga er vejen til balance, ligevægt og harmoni.

Hvorfor Yoga?
  Gennem yoga kan man forebygge, afhjælpe og mildne visse sygdomme.
  Gennem spænding og afspænding opnår man en kropsbevidsthed, der er uløseligt forbundet med ens velvære og sundhed.
  Gennem åndedrættet kan du påvirke sindet, det er broen ind til dig selv. Ved at være opmærksom på åndedrættet, holder du andre tanker ude, og sindet får ro.